Kaderi Aynı

Şöyle bakıyorum da etrafıma,

Kızların hemen hemen hepsinin kaderi aynı.

Ömürlerinin yarısını çeyiz sandıklarına,

Diğer yarısını da adam sandıklarına,

Adıyorlar…