Dünyanın En Büyük İnsanı

Atatürk arkadaşlarına sordu.
– Dünyanın en büyük insanı kimdir?
– Timur’dur Paşam!
– Değil.
– Fatih’tir.
– Değil.
– Yavuz Sultan Selim.
– Değil.
– Alpaslan.
– Değil.
– Napolyon.
– İskender.
– Değil.
Nafile! Ne derlerse Atatürk “değil” diyordu. Dalkavuklardan biri dayanamadı:
– Sizsiniz Paşam, dedi.
Atatürk, bu zatı tersledikten sonra, sualinin cevabını kendisi verdi:
– Dünyanın en büyük insanı Hz. Muhammed”dir. Ölümünden bu yana bin üç yüz sene geçtiği halde, günde beş vakit, Cenab-ı Allahtan sonra adı söylenen Hz. Muhammed’tir…