Kekeme Okulu

Kekemenin biri bir gün Beşiktaş’ta kekeme okulunu ararken okulun yerini bulamamış ve yakınındaki bir bakkala girip;

– Kakakakarrdeşşşş, bubububurrraaalarrrdadadadadad bi kekekemememe okukukukuluu varmış. Nenenenenerdededede bibibiliyormusususun?

Bakkal;

– Okulun yerini bilmiyorum ama ağabey senin okula hiç ihtiyacın yok. Bence gayet iyi kekeliyorsun..